English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична станция
Документи Био-Б-Еко
 
Новини Галерия Карта Контакти
Обучение
Сдружение с нестопанска цел Био-Б-Еко с.Борино подписа договор ESF-1109-06-16002 с Агенцията за заетост за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за дейности по проект ESF-1109-06-16003 BG051PO001-1.109-0113 "Професионална реализация на безработни, чрез квалификация и включване в заетост в хотелиерството в община Борино" Безвъзмездната помощ е в размер на 196 148 лв, като срокът за изпълнението им е 12 месеца. В момента се съгласува графика с дейности, които се очаква да стартират от м.февруари, 2013 г. Партньори по проекта са 7 фирми от община Борино, развиващи дейност в областта на хотелиерството, туризма, настаняване, средства за подслон, туристически услуги.Дейностите ще се реализират изцяло в общна Борино и обхващат населените места- с.Борино, с.Чала, с.Ягодина и с.Буйново
<< Назад
© 2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys