English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична станция
Документи Био-Б-Еко
 
Новини Галерия Карта Контакти
Нов проект с участие на СНЦ Био-Б-Еко
На 15.01.2019г., Сдружение  Био-Б-Еко, с.Борино подписа   Административен договор  № BG05SFOP001-2.009-0033-C01  
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент № 1407/2013 по Оперативна програма „Добро управление" 
Проектът е  на стойност 83 160  лева и е  регистриран под номер BG05SFOP001-2.009-0033 в ИСУН  и наименование :
„Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и 
добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса”.

Партньори на  бенефициента СНЦ Био-Б-Еко са:
СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - ПЛОВДИВ" и 
Областна администрация -Пловдив


В проекта са заложени 5 дейности и  съответни резултати, като последната дейност е : 
„Провеждане на информационна кампания в Пловдивска и  Смолянска  области
 за оповестяване на възможностите, подобряващи управлението на политики, социалните партньорства и обществените консултации чрез новите и иновативни   цифрови информационни и комуникационни канали.
Продължителността на проекта е 24 месеца.

От екипа на СНЦ Био-Б-Еко
<< Назад
© 2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys