English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична станция
Документи Био-Б-Еко
 
Новини Галерия Карта Контакти
СНЦ "Био-Б-Еко" подготвя проектно предложение за кандидатстване с проект „Доставка на оборудване за цифровизация на местният бит, култура и фолклор за обект Изложбена зала - „Етнографска експозиция”
ОБЯВА
СНЦ "Био-Б-Еко" подготвя проектно предложение за кандидатстване с проект „Доставка на оборудване за цифровизация на местният бит, култура и фолклор за обект Изложбена зала - „Етнографска експозиция”  

пред Сдружение МИГ "Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница" по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура- № BG06RDNP001-19.228 .

За целите на проекта и във връзка с изискванията на ПМС 160 и ЗУСЕСИФ ще се извърши пазарно проучване, с цел - гарантиране на пазарна цена за доставка и внедряване на софтуер, съгл. техническо задание.

 

Документи са публикувани на https://greeninvestbg.eu/ngoborino

<< Назад
© 2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys