English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична станция
Документи Био-Б-Еко
 
Новини Галерия Карта Контакти
Новини
СНЦ "Био-Б-Еко" подготвя проектно предложение за кандидатстване с проект „Доставка на оборудване за цифровизация на местният бит, култура и фолклор за обект Изложбена зала - „Етнографска експозиция”


 

Партньорски проект на СНЦ Био-Б-Еко - "Граждански диалог"
И Н Ф О Р М А Ц И Я                                                                                                
            Относно : Изпълнение на дейностите  по Проект BG05SFOP001-2.009-0033   
           С наименование
„Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и  добро управление в партньорств      о с гражданите и бизнеса”.
С успех завърши процедурата по обявяване на 4 дървета на територията на община Борино за защитени
С успех завърши процедурата по обявяване на 4 дървета на територията на община Борино за защитени
Късноантична пътна станция
 Община Борино  има нова придобивка -  реставрирана и консервирана Късноантична крайпътна станция от  V век край с.Борино.
Приключи реставрацията и консервацията на мост Кемера
Реставрираният Кемеров мост
На 15.07.2017година се проведе поредната инициатива, организирана от Сдружение Био-Б-Еко
На 15.07.2017година се проведе поредната (четвърта) инициатива, организирана от Сдружение  Био-Б-Еко, заедно с 
доброволци за прочистване и маркиране на нов  туристически пешеходен  маршрут, който вече прави възможна връзката 
между  село Чала и Дяволски мост. Доброволците са набрани чрез доброволческата платформа TimeHeroes
Доброволческа акция в местност Чаирла

Сдружение Био-Б-Еко  беше домакин на доброволческата акция, която се проведе на 15 юни 2017г., в района на бившата „14-та  Застава Чавдар”, 

Доброволческа акция за почистване, боядисване и освежаване на елементи от туристическата инфраструктура на „Среднопланинска атрактивна Дяволска пътека”
На 25 юни, служители на Райфайзенбанк от София, Смолян и Велинград участваха в доброволческа акция за почистване, боядисване и освежаване на елементи от туристическата инфраструктура на „Среднопланинска атрактивна Дяволска пътека”, намираща се в с. Борино. 
Маркиране на туристически марщрут "Връх Виденица-с.Чала-Ягодинска пещера"
Поредна инициатива на Сдружение Био-Б-Еко Маркиране на туристически маршрут: връх Виденица-с.Чала-Ягодинска пещера- 7 км.
Почистване ждрелото на река Кастракли и района на хижа Орфей
Кампания : „Почистване ждрелото на река Кастракли и района на хижа Орфей, Борино„ Екипът на сдружение Био-Б-Еко, с.Борино /www.borino.org/ с подкрепата на Микрофонд TimHeroes.org проведе инициатива на 4-5 юни,2016г.,
© 2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys