English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична крайпътна станция от V век -край с.Борино
Документи Био-Б-Еко
Проект "Граждански диалог"
Моята история
2020/004 EUR GIVE-HOPE
Проект 7.2 МИРГ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
Гражданско участие в процесите за модернизация на правораздаването
Проект BGCULTURE-2.001-0093
Проект Био-Б-Еко мярка 7.1
2022/009 EUR GIVE-HOPE
 
Новини Галерия Карта Контакти
Проект Trees-against-poverty

ПРОЕКТ-ПРОГРАМА

НА ЯНИС КАРАМИТСИОС

„ ДЪРВЕТА СРЕЩУ  БЕДНОСТТА”

Основните два аспекта на моята обществена дейност са идеалите на екологията и убеждението, че производството и създаването на блага трябва да е в основата, сърцевината  на всяка политика за развитие. Ето защо аз предприех реализирането на Програма, която я  озаглавих:
 "Дървета срещу бедността». Целта на тази програма е да се подпомогне  населението от  селските райони, главно в Източна Европа и страните от Средиземноморието, за набавяне на допълнитени доходи и да ограничат  бедността чрез насажденията и експлоатация на овощни дървета. Моята роля по тази Програма е  проектиране и финансиране на отделни проекти, а местните партньори чрез които се осъществяват целите и дейностите на Програмата да определят  бенефициентите  и да им предложат насоки, най-вече във вид на специализирани  консултации, експертана помощ, методи, подходи , техонология и др.п.

Всеки желаещ може да се запознае с  принципите на тази инициатива, както и описание на първия текущ проект в Румъния. С помоща на партньора СНЦ БИО-Б-ЕКО от с.Борино, България, предстои стартирането на втори подобен прокет в района на с.Борино, като на този етап са избрани на доброволен принцип 10 семейства.

Търся в бъдеще възможности и партньорства за разширяването на това усилие и върху други области от Източна Европа, бившия СССР и Средиземноморието, но и навсякъде другаде по света. Всички заинтересовани партньори по този начин са добре дошли за да  обсъдим  възможно сътрудничество.

Аз се надявам, че подобни сътрдуничества ще се окажат наиситна  ползотворни!

ПРИНЦИПИ

1.Тази Програма /ИНИЦИАТИВА\/ няма филантропни цели. Тя е да  подпомогне хората от слаборазити селски райони  да развият свое собствено богатство на собствената си земя. Тези хора носят пълнана отговорност за  успеха си и продължаване на начинанието .

2. Програмата се фокусира върху овощни дървета, заради техните многобройни ползи за обществото и природата. Дърветата допринасят за генериране на доходи, здравословно хранене, красиви пейзажи, усвояване на парникови газове, почистване на въздуха, опазването на почвата и безопасни местообитания за животни. Те могат също да се разглежда като източник на вдъхновение, забавление, отдих и оптимизъм.

3. Бенефициенти на тази програма, са по принцип хора от селските райони на най-бедните части на техните общества. За предпочитане е те да принадлежат към същото село или област, за да участват заедно в един  проект на Общността. Това още повече ще укрепи връзките на солидарност и сътрудничество между тях.

4. Програмата има за цел постигането на масовия характер на това начнание и да запази своята независимост. Затова трябва да се финансират само от отделни хора, които се интересуват и подкрепят  на екологичните ценности и желаят да допирнесат за развитие на селските райони. Никаква форма на държавно - публично финансиране или търговски спонсорство не се предвижда.

5. Засаждането, поддръжката и бъдещето развитие  на овощната градина  трябва стане възможно най-близко до принципите на биологичното земеделие.


ПЪРВИ ПРОЕКТ В РУМЪНИЯ

Този проект беше стартиран на 14 март 2011 г. със засаждането на 250 овощни фиданки , разпределени измежду 12 семейства в селото на Malancrav, Румъния. Всяко семейство получава около 20 разлимни овощни дръвчета.

Бенефициентите се избарха по критерии за  нискатата им доходност, но също така и според желанието им  поддържат и се грижат за овошките  по техните дворни места. Специалистите на MET /Румънските ми партньори /, остават на разположение, за да подпомагат и консултират  избраните бенефициенти по всички възникнали въпроси.

Първата реколта на всяко овощно дръвче  се очаква да генерира годишен приход от 5 до 10 евро. Това означава, че 20 дървета трябва да акумулират около  100 - 200 евро на семейство през първата година, с този брой постепенно се увеличава плододаването и ежегодната реколта  през следващите 20-30 години.С тази реколта се разпореждат семействата и те преценяват  дали да продават плодовете на местните пазари или да ги използват за собстевна консумация.

Стартиралият проект остава под наблюдение от  агроном-консултанти, наети от местинят партньор /MET/.

През октомври 2011 г. се извърши контролен преглед на насажденията дали бенефициентите се  грижат за дърветата. Предоставиха им се  технически съвети от агроном-консулатнит  по отношение на извършване на резитба  на  клоните.

Контстатира се, че от  250 засадени дръвчета, 224 са оцелели и 26 /около 10%/ са изсъхнали и пропаданли, като от тях  14 дървета са вледствие на вредителя (fireblight) и 12 дръвчена, унищожени от гризачи, които поразили корновите системи на овошките . Агрономът по проекта посъветва засегнатите семействата,  да поставят миши отрови в непосредствена близост до дръвчетата.

Предстои следваща актуализация: април 2012 г.

Снимки от плантация ден (14 март 2011 г.)

Снимки от следващия етап на проекта в Борино:

 

 


Още информация за проекта на английски език:


trees-against-poverty.org

2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys