English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична крайпътна станция от V век -край с.Борино
Документи Био-Б-Еко
Проект "Граждански диалог"
Моята история
2020/004 EUR GIVE-HOPE
Проект 7.2 МИРГ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
Гражданско участие в процесите за модернизация на правораздаването
Проект BGCULTURE-2.001-0093
Проект Био-Б-Еко мярка 7.1
2022/009 EUR GIVE-HOPE
 
Новини Галерия Карта Контакти
Късноантична крайпътна станция от V век

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА

Късноантична сграда (пътна станция) и средновековен некропол в м. Джума(я) дюзю при с. Борино
Късноантичната постройка се датира в периода V-VІ в. и най-вероятно е функционирала като пътна станция (mansio – лат. мансия), т.е. място за почивка, хранене и нощуване. Сградата е правоъгълна в план, със застроена площ 225 кв.м. Тя е с дължина 20,20 м и ширината 10,10 м. Стените u са дебели 0,95-1,05 м. Те са съхранени до височина 1,50 м. Техниката на градеж е смесена зидария (opus mixtum): местен обработен и необработен камък на  спойка от бял хоросан примесен със счукана тухла, а във височина е имало пояси от 2-3 реда тухли на хоросан.


Съдейки по дебелината на стените и здравината на изпълнението на зидарията, вероятно сградата е била поне двуетажна. Главният u вход е от юг. Неговото разкриване регистрира ремонт, при който от 2,10 м ширина той е бил стеснен до 1,55 м ширина. През него се влиза в широко западно помещение – приемна с площ 64 кв.м, а от нея на изток се влиза в две (южно и северно) помещения, широки по 3,60 м и дълги по 9,00 м, т.е. всяко с площ 32 кв.м.
В южното помещение, край вътрешното лице на южната му стена са разкрити два долиума (делви за съхранение на течности) заровени в пода, което определя функцията му на кухня и склад. Вероятно като склад е служело и северното помещение. Достъпът до втория етаж е бил вероятно по дървена стълба от приемната.


При проучванията през 1976-78 г. на подовото ниво на сградата са открити в опожарен пласт голямо количество тухли за градеж и покритие на пода. Намерени са и многобройни фрагменти от покривни керемиди (плоски и извити), което свидетелства за наличието на покритие от керемиди.
Разрушена в края на VІ в., пътната станция е ползвана като временно жилище през периода VІІ-VІІІ в., за което свидетелства изграденото допълнително огнище.
В периода ІХ-ХІV в. и ХVІІ-началото на ХІХ в. теренът на късно античната сграда се използва като гробище.    

 
 
СДРУЖЕНИЕ “БИО-Б-ЕКО” 

4824 С.БОРИНО, ОБЛ.СМОЛЯН, УЛ.”РОДОПИ” № 33, ДОМ НА КУЛТУРАТА,ЕТАЖ І
mob:+359889811848, e-mail: bio_b_eko@abv.bg, web www.borino.org

2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys