English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична крайпътна станция от V век -край с.Борино
Документи Био-Б-Еко
Проект "Граждански диалог"
Моята история
2020/004 EUR GIVE-HOPE
Проект 7.2 МИРГ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ
Гражданско участие в процесите за модернизация на правораздаването
Проект BGCULTURE-2.001-0093
Проект Био-Б-Еко мярка 7.1
2022/009 EUR GIVE-HOPE
 
Новини Галерия Карта Контакти
За нас
ХРОНОЛОГИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ
 
Име на проекта Бюджет
(лв)
източник период
1 „Идентифициране на нерегламентирани сметища в с.Борино” 500 Фондация ТАЙМ чрез Демократична мрежа –ААМП 2002
2 ” За по–действена екообщност в община Борино „ 3800 Фондация „Екообщност”- 2005
3 Изграждане Информационен център – Борино” 5500 Корпус на мира – ААР 2005
4 Организирани курсове по езиково обучение / английски / за деца  и възрастни 3600 СНЦ БИО-Б-ЕКО 2004-2005
5 Изготвяне на проектно предложение „Среднопланински  атрактивен туристически маршрут-Дяволска пътека” 5000 Корпус на мира – Програма „Малки проекти„ SPA 2006
6 „Местните водоизточници-ефективни и сигурни „ 9 912 Фондация Екообщност 01.06. - 15.11.20005
7 Обучителен курс  със земеделски производители -по Аглоекологично обучение 1000 СНЦ БИО-Б-ЕКО и Балкан Биосерт ООД 2006
8 „Зала за обществено обучение” 17 200 Чрез дарение на експосланик на САЩ Сол Полански 2006
9 „Развитие капацитета на СНЦ Био-Б-Еко” 4800 Регионален екологичен център за ЦИЕ 2007
10 „Инициатива за активно гражданско общество в община Борино „ 12 543 Демократична комисия на САЩ 21.09.2005  31.05.2006
11 „От виртуални игри към реален спорт „ 3 967 Корпус на мира – ААР 25.03.2009 20.08.2010
12 Езиково обучение е проведено през юни -септември 950 СНЦ БИО-Б-ЕКО Юни-септ.2009
13 „Обезопасяве на достъпа до природна забележителност Дяволски мост” 2000 Дарение от Уни кредит-Булбанк 2009
14 Младежки лагер за езиково усъвършенстване” MYLE 2853,92 Корпус на мира 2010-2011
15 „Сигурност за нашите семейства „ 3500 ФРГИ, подпрограма „Хората решават „ 2011
16 Дейност по ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
„Среднопланински атрактивен туристически маршрут -Дяволска пътека”
НА ОБЩИНА БОРИНО по
3700 НА ОБЩИНА БОРИНО
Проект № 21/313/00027
2012
17 Подготовка  и набор на материали за създаване на уеб сайт  www.dyavolskapateka.org 800 Балкан СиС ООД
Пловдив
2012
18 Професионална реализация на безработни, чрез квалификация и включване в заетост в хотелиерството в община Борино „ 191 340 ОП”Развити е на човешките ресурси” 11.2012-04.2014
19 Дарителска  кампания  DMS 2300 Райфайзен  банк 2014-2015
20 „Дървета срещу бедността” 1538 Частен дарител-
Р Гърция
11.2011-
11.2012
21 „Дървета срещу бедността” 2100 Частен дарител-
Р Гърция
2013-2014
22 Дарителска  кампания  DMS 1300 Райфайзен  банк 2015-2016
23 Times Heroes-3 инициативи 1200 Times Heroes 2015-2016
24 Дарителска  кампания  DMS „Пешеходен мост над Чатак дере” 3800 Райфайзен  банк 2016-2017
25 Реставрация и консервация на „Мост Кемера” 74000 Министерство на културата 2017
26 Реставрация и консервация на Антична крайпътна станция-Борино 73500 Министерство на културата 2018
27

Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси-резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса

83400 ОП Добро управление на МС 2019-2020
28 Обезопасяване достъпа  до връх Гьоз Тепе  /Виденица / 2700 Райфайзен  банк 2019
29 Мравките-Санитарите на природата 3300 Райфайзен  банк 2020
         
2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys